КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Львівська філія

79049, м. Львів, проспект Червоної Калини, 68, 7-й поверх
тел. +380 (32) 23-604-23
тел/факс +380 (32) 221-44-90
E-mail:

Трускавецька філія

82200, м. Трускавець, вул. Суховоля, 31,
тел/факс: +380 (3247) 6-71-01
E-mail:

 


Завідувач кафедри - АНДРІЮК ЛУК’ЯН ВАСИЛЬОВИЧ, доктор медичних наук, професор.

 

Штат кафедри:

 

Львівська філія

Трускавецька філія

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

За останні п’ять років співробітниками кафедри надруковано у різних виданнях більше 120 наукових праць. Серед них п'ять монографій, 10 навчально-методичних посібників, 52 статті у медичних наукових журналах, близько 70 – у збірниках конференцій, з'їздів, симпозіумів та інших періодичних виданнях. Викладачі кафедри прийняли участь у сорока двох медичних конференціях, з'їздах, конгресах.

Кафедра є опорною з народної і нетрадиційної медицини в Україні, і в рамках опорної діяльності здійснює координацію в усіх напрямках роботи серед профільних кафедр медвузів України. В результаті такої роботи за останні роки на багатьох кафедрах розширено арсенал напрямків з народної і нетрадиційної медицини, які викладаються лікарям та інтернам і застосовуються в лікувальній практиці. Відповідно це відображено в нових програмах спеціалізації та передатестаційних циклах, які розробила кафедра за наказом МОЗ України.

Кафедрою отримано 4 патенти на винахід, 1 авторське свідоцтво, видано 2 інформаційні листи, запроваджено 4 інноваційні нововведення.

За останні 5 років на кафедрі захищено:

Проведено на базі кафедри 7 наукових всеукраїнських конференцій.

Видано:

Опубліковано : наукових статей – 81.

Оформлено:

Зроблено 87 наукових доповідей на пленарних та секційних засіданнях з’їздів, конференцій, симпозіумів в тому числі – 4 в країнах європейського союзу. Результати НДР кафедри впроваджені в науковий процес Тернопільського, Івано-Франківського, Чернівецького медичних університетів та лікувальні установи Рівненської, Волинської, Закарпатської областей.