ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО (ЛНМУ)

АДРЕСА
79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.: +38 (032) 275-76-32
e-mail:

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – один із провідних медичних університетів ІV рівня акредитації, що має давню історію і славні традиції. Підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України.

За показниками діяльності ЛНМУ імені Данила Галицького посідає провідні позиції у рейтингах серед вищих закладів освіти та вищих медичних навчальних закладів України.

Освітянські та наукові здобутки працівників Університету щороку представляються на міжнародних та державних освітянських, медичних, фармацевтичних виставках, де нагороджуються медалями, дипломами та іншими відзнаками. У 2016 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького отримав ГРАН-ПРІ «ЛІДЕР МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» та ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ у номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти» на Сьомій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016» (м. Київ). На цій же виставці ЛНМУ імені Данила Галицького також удостоєний таких відзнак, як ДИПЛОМ за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір та СЕРТИФІКАТ якості наукових публікацій, котрий Університет отримав на підставі високого рейтингового показника у наукометричній базі даних SciVerse Scopus. За плідну організаторську діяльність із забезпечення якості національної освіти ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» нагороджено ректора ЛНМУ імені Данила Галицького, члена-кореспондента НАМН України, професора ЗІМЕНКОВСЬКОГО Бориса Семеновича.

Сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького об’єднує 6 факультетів, медичний коледж, 75 кафедр (в т.ч. 47 клінічних, а також 19 опорних для вищих медичних навчальних закладів України), 14 навчальних корпусів, Стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, ботанічний сад, ЦНДЛ та лабораторію промислової токсикології, науково-дослідний центр випробувань протипухлинних засобів, наукову бібліотеку, 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, спортивно-оздоровчий табір „Медик”.

Річний контингент Університету складає близько 19 тисяч осіб, з них майже 6 тисяч студентів, понад 1300 інтернів, понад 10 тисяч курсантів ФПДО.

Науково-педагогічну роботу забезпечують 1259 вчених: 151 доктор наук та понад 684 кандидати наук, у тому числі 122 професори, 382 доценти.

Серед професорсько-викладацького складу ЛНМУ – 4 академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, 21 академік та член-кореспондент громадських академій, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 11 Заслужених діячів науки і техніки, 5 Заслужених працівників освіти, 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту, 20 Заслужених лікарів України.

Починаючи з 1961 року, одночасно з підготовкою національних кадрів, Університет здійснює навчання іноземних громадян з країн Європи, Азії, Африки та Америки. За останні 50 років підготовлено близько 3 тисяч лікарів та провізорів-іноземців, які працюють у багатьох країнах світу. З 1997 року розпочато і динамічно розвивається навчання іноземних студентів англійською мовою. В Університеті навчається понад 1000 іноземних громадян з майже 50 країн світу. Серед них 80% осіб здобуває освіту англійською, решта – українською та російською мовами.

Факультетом післядипломної освіти лише за роки незалежної України підготовлено і перепідготовлено близько 200 тисяч лікарів і провізорів.

Від 1991 р. науковцями Університету захищено близько 800 дисертацій. За цей період опубліковано понад 2,5 тис. підручників, посібників і монографій, понад 30 тис. наукових статей.

В Університеті функціонує аспірантура з 32 спеціальностей та докторантура з 6 спеціальностей. Працює 5 спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських та докторських дисертацій з 11 спеціальностей.

За участю науковців Університету публікуються журнали «Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис», «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Новини стоматології», «Гепатологія», «Медицина залізничного транспорту», «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія», «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація / Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization», «Світ ортодонтії», «Алергія у дитини»; збірники наукових праць «Лікарський збірник НТШ» і «Актуальні проблеми профілактичної медицини»; загальноукраїнські періодичні видання – газети «Alma Мater» і «Народне здоров’я».

Вчені Університету тісно співпрацюють з колегами-науковцями у різних напрямках медицини і фармації. Протягом минулого року з метою активнішого інтегрування у європейський дослідницький простір ЛНМУ імені Данила Галицького продовжував співпрацю із Західним науковим центром НАН України і МОН України та Львівським державним центром науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ).

Упродовж останніх років ЛНМУ реалізовував угоди про співпрацю у галузі науки, освіти та студентських обмінів з Ягелонським університетом (м. Краків, Польща), Вроцлавським медичним університетом імені П’ястів Шльонських (Вроцлав, Польща), Познанським медичним університетом імені Кароля Марцінковського (Познань, Польща), Варшавським медичним університетом (Варшава, Польща), Люблінським медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща), Шльонським медичним університетом (Катовіце-Забже, Польща), Гданським медичним університетом (Гданськ, Польща), Жешувським університетом (Жешув, Польща), Софійським медичним університетом (Софія, Болгарія), Російським університетом дружби народів (Москва, Росія), Санкт-Петербурзьким медичним університетом імені І.П. Павлова (Санкт-Петербург, Росія), Інститутом політики та менеджменту у сфері охорони здоров’я Університету Еразма Роттердамського (Роттердам, Нідерданди) та ін. У 2014 році підписано угоди про співпрацю з Університетом інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві (Польша), а також меморандум про взаєморозуміння з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (Німеччина).

ЛНМУ є членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Accociation for Regional Coopperation in the fields of Health, Science and Technology - RECOOP HST Association).

Понад 80 науковців ЛНМУ є активними членами європейських та міжнародних фахових товариств.

Почесними докторами університету є визначні вчені з провідних університетів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Польщі, США та інших країн.