АНДРІЮК Лук'ян Васильович
лікар – невролог вищої категорії,
доктор медичних наук
професор, завідувач кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ
ім. Д. Галицького
головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА зі спеціальності "Рефлексотерапія", "Народна і нетрадиційна медицина"

E-mail:
тел./факс: +380 32 221-44-90
моб.: +380 67 672-75-12


БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

    Народився 6 серпня 1951 року.

    Освіта:
    Закінчив з відзнакою лікувальний факультет Львівського медичного інституту в 1976 році. З 1977 року по 1980 рік працював лікарем – неврологом у практичній охороні здоров?я. З вересня 1980 року працює у Львівському національному медичному університеті: клінічним ординатором, асистентом кафедри рефлексотерапії, неврології, доцентом кафедри невропатології і нейрохірургії до 2006 року, професором, завідувачем кафедри реабілітації і нетрадиційної медицини з жовтня 2006 року. Читає лекції, проводить семінарські і практичні заняття для лікарів – слухачів та інтернів факультету післядипломної освіти.

    Особисті зусилля віддає для організації всесторонньої допомоги різним категоріям хворих. Постійно лікує і консультує хворих у відділеннях Львівської обласної лікарні відновного лікування, 4-ої міської клінічної комунальної лікарні м. Львова, Львівському міжрегіональному центрі соціально – трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів. Є спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії з неврології, рефлексотерапії, народної і нетрадиційної медицини. Являється заступником декана факультету післядипломної освіти з наукової роботи.

    Професор Андріюк Лук'ян спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії з рефлексотерапії, неврології, народної та нетрадиційної медицини. Володіє методами мануальної терапії, апітерапії, гірудотерапії, фітотерапії, нутріціології, кінезітерапії, електропунктурної діагностики. Серед головних напрямків його наукових досліджень – проблеми діагностики, клініки, лікування захворювань головного мозку судинного ґенезу, вертеброневрології.

    Автор більш 300 наукових праць, серед яких шість монографій, 3 підручники, 18 навчально-методичних посібників, 6 практикумів, 19 навчально-методичних розробок, 5 авторських свідоцтв та винаходів.

    Керує низкою дисертаційних робіт за фахами рефлексотерапія, реабілітація, регулярно виступає опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Є членом редакційних рад вітчизняних та закордонних (Чехія – "Eniologie cloveka"; Польща – "Rehabilitacja w praktyce") наукових журналів.

    Він впровадив у клінічну практику низку методів діагностики та реабілітації хворих з інсультами, вертеброгенними ураженнями нервової системи. Як досвідчений клініцист надає консультативну та лікувальну допомогу хворим міст Західного регіону України.

    Дбайливе відношення до хворих, висока професійна підготовка та ерудиція здобули професору Л.В. Андріюку заслужений авторитет і повагу серед хворих, лікарів та співробітників Університету.

    За вагомий внесок покращення стану здоров'я українського суспільства нагороджений: 2 медалями (2014, 2016 рр.), Почесними грамотами Верховної Ради України (2014, 2016 рр.), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України (2008 р.), Львівської обласної державної адміністрації (2007, 2011 рр.) та подякою Міністра охорони здоров'я (2009 р.). Також має численні дипломи та грамоти за наукові доповіді, зроблені на симпозіумах, конгресах, з’їздах.

    Серед найважливіших праць професора Лук'яна Андріюка, які побачили світ за останні роки, такі: «Інсульт. Вибрані питання діагностики, ускладнень, лікування, реабілітації» (2009 р.) «Основи магнітотерапії» (2009 р.), «Немедикаментозні методи лікування» (2011 р.), «Вертебральні та екставертебральні захворювання суглобів: мануальна діагностика і корекція» (2012 р), «Водолікування: інноваційні методи та технології» (2012 р.), «Фізіотерапія та немедикаментозні методи лікування» (2013 р.), «Бальнеоароматерапія» (2013 р.), «Фізіотерапія та немедикаментозні методи лікування у роботі сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини» (2013 р.), «Використання вуглекислого газу в медичній реабілітації» (2014 р.), «Основи фармакогнозії і фітотерапії» (2015 р.), «Народна і нетрадиційна медицина» (2015 р.), «Вибрані питання нутріціології» (2015 р.).

    Захоплення і хобі: історичний роман, театр, органна музика.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні роки)

Монографії:

 1. Андріюк Л.В. Інсульт: вибрані питання діагностики, ускладнень, лікування, реабілітації. Київ: Здоров'я, 2009. – 64 с.
 2. Андріюк Л.В., Лосянович А.Я. Основи магнітотерапії. Дрогобич, Вимір. – 2008. – 142 с.
 3. Андріюк Л.В. Вертебральні та екстравертебральні захворювання суглобів: мануальна діагностика та корекція. – Львів: Папуга, 2012.-236с.
 4. Андріюк Л.В. Фізіотерапія та немедикаментозні методи лікування у роботі сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини / Л.В. Андріюк, С.М. Тимофєєва, С.І. Залозецький, В.М. Яцюк – Львів: Папуга, 2013. – 71 с.

Посібники:

 1. Андріюк Л.В., Грабоус О.В., Лабінський А.Й., Мацко Н.В. Вибрані методи немедикаментозного лікування. Снятин, Прут-Принт. – 2009. – 114 с.
 2. Андріюк Л.В. Мануальна діагностика та корекція вертебральних та екстравертебральних захворювань суглобів. Дрогобич, Вимір. – 2010 р.– 188с.
 3. Андріюк Л.В.,Зав’ялова О.Р., Величко Л.М. Методи вивчення та корекції стану харчування. Дрогобич, Вимір. – 2011. – 48 с.
 4. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Величко Л.М., Радзієвська І.О., Семенова С. В. , Грабоус О. В., Яцюк В. М., Зав’ялова О.Р., Магулка І.В., Круглій Ю.З., Мацьків І.Д. Фізіотерапія. Львів, Папуга. – 2011 р. – 532 с.
 5. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В. , Грабоус О. В., Яцюк В. М., Магулка І.В., Пелішенко К.О., Довбняк О.Ф. Немедикаментозні методи лікування». . Львів, Папуга. – 2011. – 298 с.
 6. Андріюк Л.В., Мацко Н.В. Ароматерапія як метод профілактики психоемоційного вигорання медичних працівників. Львівський обласний центр здоров’я. Львів 2012.- 16 с.
 7. Андріюк Л.В., Зав’ялова О.Р., Величко Л.М. Водолікування: інноваційні методики та технології. Львів, 2012.-291 с.
 8. Андріюк Л.В. Фітотерапія. 1 частина / Л.В. Андріюк Т.П. Гарник, І.В. Магулка (та ін.) Львів : Папуга, 2013. – 167 с.
 9. Андріюк Л.В. Фітотерапія. частина ІІ ./ Л.В. Андріюк Т.П. Гарник, І.В. Магулка (та ін.) Львів : Папуга, 2013. – 98 с.
 10. Андріюк Л.В. Бальнеоароматерапія / Л.В. Андріюк, О.Р. Зав'ялова // Посібник для фізіотерапевтів, курортологів, педіатрів, терапевтів і лікарів інших спеціальностей - Львів, - 2013, - 60 с.
 11. Народна і нетрадиційна медицина. Навчально-методичний посібник / Л.В. Андріюк, Т.П. Гарник, Я.Л. Грицак, С. Шкляр, О. Коваленко, Н.В. Мацко, А.Й. Лабінський, С.І. Федяєва, О.В. Грабоус, І.В. Магулка, С.В. Семенова, О.Р. Зав’ялова, В.М. Яцюк «Папуга»Львів, 2015, 484 с.
 12. Основи фармакогнозії і фітотерапії. Навчальний посібник. За заг редакцією Гарник Т.П., Князевича В.М., Туманова В.А., Андріюка Л.В. – Житомир: Вид. ПП «Рута», 2015 – 456с.
 13. Вибрані питання нутріціології / Андріюк Л.В.,Зав’ялова О.Р., Федяєва С.І., Яцюк В.М.,Ломейко С.М.,Глебова Є. / Навчальний посібник. - Львів, - 2015, - 110 с.
 14. Теоретичні та практичні аспекти нутриціології / Андріюк Л.В.,Гарник Т.П., Яцюк В.М.,Федяєва С.І. / Навчальний посібник. - Львів-Трускавець, Посвіт. - 2016, - 126 с.

Методичні вказівки для практичних і семінарських занять:

 1. Андріюк Л.В., Мацко Н.В. СП «Рефлексотерапія» методичні вказівки до практичних занять. Дрогобич, Вимір. – 2008. –142 с.
 2. Андріюк Л.В., Мацко Н.В. ПАЦ «Рефлексотерапія» методичні вказівки до практичних занять. Дрогобич, Вимір. – 2008. – 58 с.
 3. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О.В., Яцюк В.М. Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2008. – 27 с.
 4. Андріюк Л.В. Мануальна рефлексотерапія вертеброгенної патології. Методичні розробки практичних і семінарських занять для слухачів циклу тематичного удосконалення. Дрогобич, Вимір. – 2008. – 50 с.
 5. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Нетрадиційна медицина. Методичні розробки для проведення практичних та семінарських занять з лікарями-слухачами циклу тематичного удосконалення. Дрогобич, Вимір. – 2009. – 136 с.
 6. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для лікарів-провізорів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2009. – 190 с.
 7. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для лікарів-провізорів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2009. – 51 с.
 8. Андріюк Л.В., Драновський А.Л., Стародуб А.Г., Яцюк В.М., Попович І.Л., Івасівка С.В., Федяєва С.І., Тарнавська Л.В., Антоник В.З., Торба Р.І. / Трускавецькі мінеральні води і методики їх внутрішнього застосування // Трускавець 2014.– 45 с.
 9. Андріюк Л.В. Використання вуглекислого газу в медичній реабілітації / Л.В. Андріюк О.Р. Зав’ялова, Н.В. Мацко // Львів : Папуга, 2014. – 104 с.
 10. Діагностика неврологічної патології при захворюваннях внутрішнії органів (соматоневрологія) / Б.В. Задорожна, В.М. Шевага, О.Є. Січкоріз // Практичні заняття. Методичні рекомендації для курсантів факультетів післядипломної освіти вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня. –Львів, 2015. – 62 с.
 11. Мінеральна вода джерела № 118 та методики її внутрішнього застосування / Андріюк Л.В., Яцюк В.М., Федяєва С.І., Заболотна І.Б., Попович І.Л., Волошенюк І.О. // Методичні рекомендації // Львів-Трускавець-Східниця, 2016. - 36 с.

Вибрані статті:

 1. Андріюк Л.В. Актуальні аспекти застосування луцетаму при порушенні нуклеїнового гомеостазу у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію // Ліки України. 2010, №9 (145). – С. 147-152.
 2. Магулка І.В., Андріюк Л.В. Характеристика нуклеїнового гомеостазу у пацієнтів у різні періоди геморагічного інсульту // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2010, №3. – С. 74-80.
 3. Lukyan Andriyuk, Iryna Magulka Manual therapy in the complex of treatment and rehabilitation of children scoliosis // Міжнародний конгрес «Euromedica Hannover 2011, 23-24 травня 2011.- 2 с.
 4. Андріюк Л.В. Можливості постізометричної анальгезуючої релаксації (аутомобілізації) в лікуванні міалгій плечового поясу. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Лікування та реабілітації больових синдромів». 13–14 квітня 2012 р., Трускавець.- С. 57-59.
 5. Андріюк Л.В., Мацко Н.В., Якимович В.В. Порівняльна ефективність різних методів терапії вертеброгенного пекталгічного. // Матеріали наукового симпозіуму «Нетрадиційні методи лікування з позицій доказової медицини. Фітотерапія. Часопис – 10 років». 15–16 березня 2012 р., Киїів.- С. 7-8.
 6. Магулка І.В., Андріюк Л.В. Деякі біохімічні критерії прогнозування наслідку геморагічного інсульту. // Експериментальна клінічна фізіологія і біохімія 2011, №4.- С. 90-95.
 7. Андріюк Л.В., Магулка І.В. Використання аутомобілізації в лікуванні гострих вертеброгенних больових синдромів. // Вісник наукових досліджень.– 2012, №4.- С. 107-110.
 8. Андріюк Л.В. Мануальна краніотерапія в лікуванні цефалгій / Л.В. Андріюк, В.В. Якимович, І.Й. Пилипчук // Журнал: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2013. – 1(18). – С.164-165.
 9. Андріюк Л.В. Ефективність застосування немедикаментозних засобів у реабілітації пацієнтів з наслідками порушення мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді / Л.В. Андріюк, І.В. Магулка // Acta Medica Leopoliеnsia. 2014 Vol XX №1.– С.5-10.
 10. Andrijuk L.V. Vliv diferencialniho uzivani mineralni vody Naftusia a jeho dopad na psychofyziologicky stav a kvalitu zivota pacientu s funkcni dyspepsii v Laznich Truskavec / L.V. Andrijuk, S.I. Fedjajevova, V.M. Jatsjuk // Eniologie cloveka №3, P 3-6. 2014.
 11. Andrijuk L.V. Komplexm rehabilitace u pacientu v produktivm'm veku, kteri prodelali hemoragickou cevni mozkovou prihodu, pomoci hirudoterapie, apiterapie a reflexni terapie / L.V. Andriyk, I.V. Magulka // Eniologie cloveka. – 2014 №2.– P 3-4.
 12. Андріюк Л.В. Реабілітаційні заходи в гострому та ранньому періоді інсульту / Л.В. Андріюк, І.В.Магулка // Науково-практичний часопис «Фітотерпія» 2014. – №3.- С.4-5.
 13. Андріюк Л.В. Клінічна ефективність натуропатичних методів реабілітації хворих з геморагічним інсультом залежно від найбільш важливих характеристик захворювання./ Л.В.Андріюк, І.В.Магулка // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – 1(22). – С.17-19.
 14. Andriyuk L.V. Zastosowanie terapii manualnej w lecheniu skolioz funkcjonalnych u dzieci / L.V.Andriyuk // Rehabilitacja w praktyce –2015 № 3 P. 58-61.
 15. Andriyk L.V. Porovnavani metodiky postupne rehabilitace a tradicni metodiky rehabilitace v pozdnim regeneracnim obdobi po hemoragicke cevni mozkove prihode / L.V. Andriyk, I.V. Magulka. – Eniologia cloveca. – 2015. - №4. – Р. 3-7.
 16. Andrijuk L.W Strategia stosowania niefarmakologicznych metod rehabilitacji pacjentow w okresie regeneracyjno – kompensacyjnym udaru krwotocznego // L.W. Andrijuk, I.W. Mahulka // Medycyna manyalna. – Tom 19, №1. – 2015. – 33-41.
 17. Andriyk L.V. Reflexni vakuova terapie / L.V. Andriyk, I.V., Magulka. // Eniologia cloveca. – 2015. - №5. – Р. 3-6.
 18. AndrijukL.W. Fytoterapie - hledam, tendence, soudobй pri'stupy, moznosti / L.W. Andrijuk, I.W. Mahulka // Eniologia cloveca. – № 6.2015 – Р. 3-7.
 19. Андріюк Л.В. Лікування внутрішніх органів за допомогою методів обтискання живота / Л.В. Андріюк, Н.В. Мацко, І.В. Магулка, С.В. Семенова // Інформаційна та негентропійна медицина – №1.2015 – С. 4-5.

Патенти. Інформаційні листи:

 1. Пат.Україна, МПК А 61 Н 39/00. Спосіб комплексної поетапної реабілітації пацієнтів з наслідками перенесеного геморагічного інсульту в пізньому відновному періоді / заявник і патентовласник Л.В.Андріюк, І.В.Магулка; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – № u 2014 14139 ; заявл. 29.12.2014 ; отр. 19.03.2015.
 2. Андріюк Л.В. Комплексна поетапна реабілітації пацієнтів з наслідками перенесеного геморагічного інсульту у відновному періоді/ Л.В.Андріюк, І.В.Магулка – Київ: Укрмедпатентінформ, 2015. – №30 (Проблема "Нетрадиційні методи діагностики і лікування").