ЛАБІНСЬКИЙ Андрій Йосифович
кандидат медичних наук
доцент кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ
ім. Д. Галицького

E-mail:
тел./факс: +380 32 221-44-90
моб.: +380


БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Народився 18 квітня 1959 року в м. Золочеві Львівської обл.

Рік захисту кандидатської дисертації 1989.

Наукові спеціальності – неврологія, народна і нетрадиційна медицина, відповідальний за наукову роботу кафедри.

Займається розробкою методів лікування цереброваскулярної патології методом гірудо-, апі-, мануальної терапії та нутріціології.

Розробив і впроваджую оригінальну методику лікування вертеброгенної патології з допомогою пневмо-вакуумної, мануальної терапії та бделлотерапії.

Є автором 93 друкованих робіт, із них: 2 патенти на винахід, 2 авторських свідоцтва на твір, 2 інформаційних листи МОЗ України та монографія.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Монографії:

 1. Лабінський А.Й. Лікування судинних захворювань п’явками бджолами та дієтою / А.Й. Лабінський // Львів: «Аверс» 2014.– 103 с.

Посібники:

 1. Бабич В. І., Лабінський А. Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В. Сімейна медицина: нетрадиційні методи в практиці сімейного лікаря. – Київ, 2005 р. – 356 с.
 2. Андріюк Л.В., Грабоус О.В., Лабінський А.Й., Мацко Н.В. Вибрані методи немедикаментозного лікування. Снятин, Прут-Принт. – 2009. – 114 с.
 3. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Величко Л.М., Радзієвська І.О., Семенова С. В. , Грабоус О. В., Яцюк В. М., Зав’ялова О.Р., Магулка І.В., Круглій Ю.З., Мацьків І.Д. Фізіотерапія. Львів, Папуга. – 2011 р. – 532 с.
 4. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В. , Грабоус О. В., Яцюк В. М., Магулка І.В., Пелішенко К.О., Довбняк О.Ф. Немедикаментозні методи лікування». Львів, Папуга. – 2011. – 298 с.

Методичні вказівки для практичних і семінарських занять:

 1. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О.В., Яцюк В.М. Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2008. – 27 с.
 2. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Нетрадиційна медицина. Методичні розробки для проведення практичних та семінарських занять з лікарями-слухачами циклу тематичного удосконалення. Дрогобич, Вимір. – 2009. – 136 с.
 3. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для лікарів-провізорів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2009. – 190 с.
 4. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для лікарів-провізорів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2009. – 51 с.
 5. Діагностика неврологічної патології при захворюваннях внутрішнії органів (соматоневрологія) / Б.В. Задорожна, В.М. Шевага, О.Є. Січкоріз // Практичні заняття. Методичні рекомендації для курсантів факультетів післядипломної освіти вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня. –Львів, 2015. – 62 с.

Вибрані статті:

 1. Лабінський А.Й. Вплив медикаментозної фіто- та гірудотерапії на вміст вільного холестерину у волоссі хворих геморагічним інсультом. Фітотерапія №1. 2008. – С. 23–25.
 2. Labinskiy A.L. Ultramicroscopic study of hair follicles in healthy people and patiens with cerebrovascular disease / A.L. Labinskiy // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – 3 (71). – С. 37-40.
 3. Лабінський А.Й. Комбіноване лікування дисциркуляторної енцефалопатії: гірудотерапія в поєднанні з нутріціологічними методами / А.Й Лабінський // Здобутки клінічної і експериментальної медицини № 2,3 (23). 2015 - С. 83-86.

Патенти. Інформаційні листи:

 1. Пат.Україна, МПК А 61 Н 7/00 Спосіб лікування транзиторних ішемічних атак і профілактики мозкових інсультів за допомогою гірудо-, мануальної терапії та нутриціологічної корекції / заявник і патентовласник А.Й. Лабінський; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького – № u 2015 00303; заявл. 15.01.2015; отр. 25.05.2015.