МАЦКО Наталія Василівна
кандидат медичних наук
доцент, завуч кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ ім. Д. Галицького,
лікар народної і нетрадиційної медицини вищої категорії

тел./факс: +380 32-221-44-90

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Свій шлях у медицині розпочала у Львівському державному медичному інституті – у 1984 році закінчила санітарно-гігієнічний факультет за спеціальністю «лікар-гігієніст, епідеміолог». Однак останні два десятки років займається нетрадиційною медициною – 1993-го року пройшла спеціалізацію з рефлексотерапії, а у 2000-му – з народної нетрадиційної медицини. Одна із співзасновників курсу клінічної нетрадиційної медицини у Львівському медінституті. Ця ініціатива лягла в основу створення кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини, що працює у складі медуніверситету вже понад 16 років. Сьогодні Наталя Мацко не лише продовжує працювати на цій кафедрі, але й відповідає за учбову роботу.

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук, 2005-го отримала вчене звання доцента. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «народна нетрадиційна медицина».

Серед методів, які практикує доцент Наталя Мацко, - рефлексотерапія, гірудотерапія, аромотерапія. Багаторічний досвід застосування методів нетрадиційної медицини дозволяє допомагати хворим з різноманітною патологією – від порушень опорно-рухового апарату до захворювань внутрішніх органів. Практичний досвід застосування методів нетрадиційної медицини лягає в основу наукових праць за співавторством Наталі Мацко, покликаних популяризувати багатовіковий спадок народних цілителів як альтернативу або якісне доповнення до надсучасних методів лікування.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вибрані наукові праці:

 1. Бабич В. І., Лабінський А. Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В. Сімейна медицина: нетрадиційні методи в практиці сімейного лікаря. – Київ, 2005 р. – 356 с.
 2. Андріюк Л.В., Грабоус О.В., Лабінський А.Й., Мацко Н.В. Вибрані методи немедикаментозного лікування. Снятин, Прут-Принт. – 2009. – 114 с.
 3. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Величко Л.М., Радзієвська І.О., Семенова С. В. , Грабоус О. В., Яцюк В. М., Зав’ялова О.Р., Магулка І.В., Круглій Ю.З., Мацьків І.Д. Фізіотерапія. Львів, Папуга. – 2011 р. – 532 с.
 4. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В. , Грабоус О. В., Яцюк В. М., Магулка І.В., Пелішенко К.О., Довбняк О.Ф. Немедикаментозні методи лікування». . Львів, Папуга. – 2011. – 298 с.
 5. Андріюк Л.В., Мацко Н.В. Ароматерапія як метод профілактики психоемоційного вигорання медичних працівників. Львівський обласний центр здоров’я. Львів 2012.- 16 с.
 6. Народна і нетрадиційна медицина. Навчально-методичний посібник / Л.В. Андріюк, Т.П. Гарник, Я.Л. Грицак, С. Шкляр, О. Коваленко, Н.В. Мацко, А.Й. Лабінський, С.І. Федяєва, О.В. Грабоус, І.В. Магулка, С.В. Семенова, О.Р. Зав’ялова, В.М. Яцюк «Папуга»Львів, 2015, 484 с.
 7. Андріюк Л.В., Мацко Н.В. СП «Рефлексотерапія» методичні вказівки до практичних занять. Дрогобич, Вимір. – 2008. –142 с.
 8. Андріюк Л.В., Мацко Н.В. ПАЦ «Рефлексотерапія» методичні вказівки до практичних занять. Дрогобич, Вимір. – 2008. – 58 с.
 9. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О.В., Яцюк В.М. Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2008. – 27 с.
 10. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Нетрадиційна медицина. Методичні розробки для проведення практичних та семінарських занять з лікарями-слухачами циклу тематичного удосконалення. Дрогобич, Вимір. – 2009. – 136 с.
 11. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для лікарів-провізорів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2009. – 190 с.
 12. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для лікарів-провізорів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2009. – 51 с.
 13. Андріюк Л.В. Використання вуглекислого газу в медичній реабілітації / Л.В. Андріюк О.Р. Зав’ялова, Н.В. Мацко // Львів : Папуга, 2014. – 104 с.
 14. Андріюк Л.В., Мацко Н.В., Якимович В.В. Порівняльна ефективність різних методів терапії вертеброгенного пекталгічного. // Матеріали наукового симпозіуму «Нетрадиційні методи лікування з позицій доказової медицини. Фітотерапія. Часопис – 10 років». 15–16 березня 2012 р., Киїів.- С. 7-8.
 15. Андріюк Л.В. Лікування внутрішніх органів за допомогою методів обтискання живота / Л.В. Андріюк, Н.В. Мацко, І.В. Магулка, С.В. Семенова // Інформаційна та негентропійна медицина – №1.2015 – С. 4-5.