ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Величко Л.М. та співавтори. Курорт Трускавець – дітям Чорнобиля. Київ: Здоров'я, 2000. –150 с.
 2. Яцюк В.М., Зав'ялова О.Р. Стандарти лікування та медичного обслуговування в санаторно-медичних закладах. Трускавець, 2003. – 122 с.
 3. Попович І.Л., Ружило С.В., Івасівка С.В., Аксентійчук Б.І., Флюнт І.С., Величко Л.М. Бальнеокардіоангіологія. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на серцево-судинну систему та фізичну працездатність. Київ, Комп'ютер-експрес, 2005. –229 с.
 4. Андріюк Л.В. Інсульт: вибрані питання діагностики, ускладнень, лікування, реабілітації. Київ: Здоров'я, 2009. – 64 с.
 5. Стефанюк В.Д., Стахів І.В., Величко Л.М. Нутріціологія в попередженні передчасного старіння. Дрогобич, Вимір. – 2008. – 220 с.
 6. Андріюк Л.В., Лосянович А.Я. Основи магнітотерапії. Дрогобич, Вимір. – 2008. – 142 с.
 7. Яцюк В.М. Клініко-психологічні аспекти хронічного неінфекційного простатиту. Комплексний підхід до лікування. / Дрогобич, «Вимір», 2010, с. 127.
 8. Андріюк Л.В. Вертебральні та екстравертебральні захворювання суглобів: мануальна діагностика та корекція. – Львів: Папуга, 2012.-236с.
 9. Андріюк Л.В. Фізіотерапія та немедикаментозні методи лікування у роботі сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини / Л.В. Андріюк, С.М. Тимофєєва, С.І. Залозецький, В.М. Яцюк – Львів: Папуга, 2013. – 71 с.
 10. Лабінський А.Й. Лікування судинних захворювань п’явками бджолами та дієтою / А.Й. Лабінський // Львів: «Аверс» 2014.– 103 с.
 11. Яцюк В.М., Федяєва С.І. Медико - технічний проект реабілітаційно-оздоровчого центру для малозахищених верств населення міста Долини. Львів-Трускавець, 2016, 92 с.

Посібники:

 1. Бабич В. І., Лабінський А. Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В. Сімейна медицина: нетрадиційні методи в практиці сімейного лікаря. – Київ, 2005 р. – 356 с.
 2. Зав'ялова О. Р. та співавтори. Метаболічно-гормональні фактори імунодисфункції. Чорнобиль, пристосувально-захисні системи, реабілітація. 2006, – С.66–98.
 3. Флюнт І. С. і співавтори. Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи. КОЛО, 2007, – 610 с.
 4. Флюнт І. С. та співавтори. Фізіологічна активність оздоровлю вального напою «Трускавецька кришталева з алое». Дрогобич, Просвіт. 2007, – 144 с.
 5. Андріюк Л.В., Грабоус О.В., Лабінський А.Й., Мацко Н.В. Вибрані методи немедикаментозного лікування. Снятин, Прут-Принт. – 2009. – 114 с.
 6. Яцюк В.М. Клініко-психологічні аспекти хронічного неінфекційного простатиту. Комплексний підхід до лікування. Дрогобич, Вимір. – 2010 р. – 27 с.
 7. Андріюк Л.В. Мануальна діагностика та корекція вертебральних та екстравертебральних захворювань суглобів. Дрогобич, Вимір. – 2010 р.– 188с.
 8. Андріюк Л.В.,Зав’ялова О.Р., Величко Л.М. Методи вивчення та корекції стану харчування. Дрогобич, Вимір. – 2011. – 48 с.
 9. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Величко Л.М., Радзієвська І.О., Семенова С. В. , Грабоус О. В., Яцюк В. М., Зав’ялова О.Р., Магулка І.В., Круглій Ю.З., Мацьків І.Д. Фізіотерапія. Львів, Папуга. – 2011 р. – 532 с.
 10. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В. , Грабоус О. В., Яцюк В. М., Магулка І.В., Пелішенко К.О., Довбняк О.Ф. Немедикаментозні методи лікування». . Львів, Папуга. – 2011. – 298 с.
 11. Андріюк Л.В., Мацко Н.В. Ароматерапія як метод профілактики психоемоційного вигорання медичних працівників. Львівський обласний центр здоров’я. Львів 2012.- 16 с.
 12. Андріюк Л.В., Зав’ялова О.Р., Величко Л.М. Водолікування: інноваційні методики та технології. Львів, 2012.-291 с.
 13. Андріюк Л.В. Фітотерапія. 1 частина / Л.В. Андріюк Т.П. Гарник, І.В. Магулка (та ін.) Львів : Папуга, 2013. – 167 с.
 14. Андріюк Л.В. Фітотерапія. частина ІІ ./ Л.В. Андріюк Т.П. Гарник, І.В. Магулка (та ін.) Львів : Папуга, 2013. – 98 с.
 15. Андріюк Л.В. Бальнеоароматерапія / Л.В. Андріюк, О.Р. Зав'ялова // Посібник для фізіотерапевтів, курортологів, педіатрів, терапевтів і лікарів інших спеціальностей - Львів, - 2013, - 60 с.
 16. Народна і нетрадиційна медицина. Навчально-методичний посібник / Л.В. Андріюк, Т.П. Гарник, Я.Л. Грицак, С. Шкляр, О. Коваленко, Н.В. Мацко, А.Й. Лабінський, С.І. Федяєва, О.В. Грабоус, І.В. Магулка, С.В. Семенова, О.Р. Зав’ялова, В.М. Яцюк «Папуга»Львів, 2015, 484 с.
 17. Основи фармакогнозії і фітотерапії. Навчальний посібник. За заг редакцією Гарник Т.П., Князевича В.М., Туманова В.А., Андріюка Л.В. – Житомир: Вид. ПП «Рута», 2015 – 456с.
 18. Вибрані питання нутріціології / Андріюк Л.В.,Зав’ялова О.Р., Федяєва С.І., Яцюк В.М.,Ломейко С.М.,Глебова Є. / Навчальний посібник. - Львів, - 2015, - 110 с.
 19. Теоретичні та практичні аспекти нутриціології / Андріюк Л.В.,Гарник Т.П., Яцюк В.М.,Федяєва С.І. / Навчальний посібник. - Львів-Трускавець, Посвіт. - 2016, - 126 с.

Методичні вказівки для практичних і семінарських занять:

 1. Стеценко Г.І., Аксентійчук Б.І., Яцюк В.М., Івасівка С.В., Попович І.Л., Флюнт І.С., ЛомейкоС.М. Особливості реабілітації потерпілих від чорнобильської катастрофи на курорті Трускавець. / Методичні рекомендації, Трускавець, «Франкова криниця», 1997, с. 15.
 2. Аксентийчук Б.И., Жук И.С., Модрицкий Я.М., Сабат Р.В., Стеценко Г.И., Яцюк В.М. Глауконит – альтернативный пелоид для комплексной курортной терапии. / Реферат научно-исследовательской работы, Трускавец, 1999, с. 28.
 3. Яцюк В.М., Ломейко С.М., Партола С.В., Стахів І.В., Орлов О.Б., Зав’ялова О.Р. Особливості санаторно-курортного лікування осіб похилого віку на курорті Трускавець. / Методичні рекомендації, Трускавець, «Франкова криниця», 1999, с. 60.
 4. Яцюк В.М., Стахів І.В., Ломейко С.М., Партола С.В., Зав’ялова О.Р., Модрицький Я.М. Методологія застосування преформованих та природніх лікувальних факторів на курорті Трускавець. / Методичні рекомендації, Трускавець, 1999, с. 40.
 5. Андріюк Л.В., Мацко Н.В. СП «Рефлексотерапія» методичні вказівки до практичних занять. Дрогобич, Вимір. – 2008. –142 с.
 6. Андріюк Л.В., Мацко Н.В. ПАЦ «Рефлексотерапія» методичні вказівки до практичних занять. Дрогобич, Вимір. – 2008. – 58 с.
 7. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О.В., Яцюк В.М. Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2008. – 27 с.
 8. Андріюк Л.В. Мануальна рефлексотерапія вертеброгенної патології. Методичні розробки практичних і семінарських занять для слухачів циклу тематичного удосконалення. Дрогобич, Вимір. – 2008. – 50 с.
 9. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Нетрадиційна медицина. Методичні розробки для проведення практичних та семінарських занять з лікарями-слухачами циклу тематичного удосконалення. Дрогобич, Вимір. – 2009. – 136 с.
 10. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для лікарів-провізорів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2009. – 190 с.
 11. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для лікарів-провізорів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2009. – 51 с.
 12. Магулка І.В., Татарінов Б.Г., Коваль М.І., Бік В.Г., Дунайло Т.В., Дубельт О.Я., Тишкун Д.М., Іваськевич М.І., Любіжанін У.П. Методика проведення комплексної реабілітації інвалідів з цереброваскулярною патологією в умовах Львівського міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів. Дрогобич, Вимір. – 2011.
 13. Федяєва С.І. Сауна в санаторно-курортному лікуванні хворих з захворюваннями серцево-судинної системи / С.І. Федяєва // Методические рекомендации. –/ Г.Н. Пономаренко, А.Н. Бойков - 2013.-16с.
 14. Драновський А.Л., Андріюк Л.В., Стародуб А.Г., Яцюк В.М., Попович І.Л., Івасівка С.В., Федяєва С.І., Тарнавська Л.В., Антоник В.З., Торба Р.І. / Трускавецькі мінеральні води і методики їх внутрішнього застосування // Трускавець 2014.– 45 с.
 15. Андріюк Л.В. Використання вуглекислого газу в медичній реабілітації / Л.В. Андріюк О.Р. Зав’ялова, Н.В. Мацко // Львів : Папуга, 2014. – 104 с.
 16. Сучасні погляди на проблему болю в неврології. Б.В. Задорожна, В.М. Шевага, О.Є. Січкоріз / Практичні заняття. Методичні рекомендації для курсантів факультетів післядипломної освіти вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня. Львів, 2015. – 81 с.
 17. Діагностика неврологічної патології при захворюваннях внутрішнії органів (соматоневрологія) / Б.В. Задорожна, В.М. Шевага, О.Є. Січкоріз // Практичні заняття. Методичні рекомендації для курсантів факультетів післядипломної освіти вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня. –Львів, 2015. – 62 с.
 18. Мінеральна вода джерела № 118 та методики її внутрішнього застосування / Андріюк Л.В., Яцюк В.М., Федяєва С.І., Заболотна І.Б., Попович І.Л., Волошенюк І.О. // Методичні рекомендації // Львів-Трускавець-Східниця, 2016. - 36 с.

Вибрані статті:

 1. Яцюк В.М., Прийма О.Б. Лікування обструктивних ускладнень після ЕУХЛ хворих на сечокам?яну хворобу в Трускавці. / Трускавецький бальнеологічний альманах, Трускавець, 2007, с. 135 -137.
 2. Зав'ялова О.Р. Метаболічно-гормональні образи ліквідаторів аварії на ЧАЕС, котрі прибувають на курорт Трускавець. Медична гідрологія та реабілі­тація. –2005. – Т.З. №3. С. 25–27.
 3. Величко Л.М., Флюнт І.С. Природна класифікація ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець у хворих на оксалатний уролітіаз. Повідомлення 3: екскреція з сечею різних твердих субстанцій. Медична гідрологія та реабілітація. – 2005. – Т. 3. №2, –. С. 14–19.
 4. Беседін В.М., Грабоус О.В. Акупунктура та фармакотерапія при патологічному клімаксі у жінок з артеріальною гіпертонією. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2006. – С. 104–109.
 5. Aksentijchuk B., Yatsiuk V. Obstructive Complications of ESWL and Their Management in the Setting of the Truskavets Spa Resort / Proceedings in urology, 4th Polish-Ukrainian Urological Symposium, Przemysl - Krasiczyn, 2005, p. 89 – 94.
 6. Величко Л.М., Іжицька Н.В.Сучасні аспекти біоритмології в діагностиці та лікуванні хворих цукровим діабетом. Медична гідрологія та реабілітація Т.6 №1. 2008.– С. 98–100.
 7. Лабінський А.Й. Вплив медикаментозної фіто- та гірудотерапії на вміст вільного холестерину у волоссі хворих геморагічним інсультом. Фітотерапія №1. 2008. – С. 23–25.
 8. Мацко Н.В. Ароматерапія в профілактиці і лікуванні захворювань // Фітотерапія. 2009 №4.– С. 85–88.
 9. Андріюк Л.В. Актуальні аспекти застосування луцетаму при порушенні нуклеїнового гомеостазу у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію // Ліки України. 2010, №9 (145). – С. 147-152.
 10. Магулка І.В., Андріюк Л.В. Характеристика нуклеїнового гомеостазу у пацієнтів у різні періоди геморагічного інсульту // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2010, №3. – С. 74-80.
 11. Ружило С.В., Величко Л.М., та інші. Гормональний, метаболічний і гемодинамічний акомпанементи урикозотропних ефектів біоактивної води «Нафтуся» // Медична гідрологія та реабілітація. 2011, № 8. – С. 93 – 95.
 12. Величко Л.М., Попович М.В., та інші. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на рівень прогестерону і естрадіолу у жінок, хворих на хронічний пієлонефрит // Медична гідрологія та реабілітація. 2011, № 8. – С. 63 – 66.
 13. Величко Л.М., Попович М.В., та інші. Вплив бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець на нейро-гормональний індекс стресу у дітей з хронічною патологією сечовидільної і травної систем // Медична гідрологія та реабілітація. 2011, № 8. – С. 19 – 84.
 14. Величко Л.М., Попович М.В., та інші. Вплив відновного лікування на курорті Трускавець на фізичну працездатність жінок та її електролітний і гемодинамічний супроводи. // Медична гідрологія та реабілітація. 2011, № 8.– С. 28 – 31.
 15. Круглій Ю.З. Особливості впливу біоактивної води «Нафтуся» на рівень хронічного стресу у жінок з різним оваріальним статусом // Медична гідрологія та реабілітація. 2011, № 8. – 7 с.
 16. Величко Л.М., Кундич О.О., Юник Є.В. Особливості супутніх змін деяких гормональних, ліпіднихі гемодинамічних показників за альтернетивних варіантів вегетотропного ефекту бальнеотерапії на курорті Трускавець. // Медична гідрологія та реабілітація. 2011, Т. 9, № 1. – С. 68 – 72.
 17. Зав’ялова О.Р. Застосування вуглекислого газу в медичній реабілітації. // Медична гідрологія та реабілітація. 2011, Т. 9, № 1. – С. 73 – 84.
 18. Lukyan Andriyuk, Iryna Magulka Manual therapy in the complex of treatment and rehabilitation of children scoliosis // Міжнародний конгрес «Euromedica Hannover 2011, 23-24 травня 2011.- 2 с.
 19. V. Yashuk. Miejsce uzdrowiska Truskawiec w gospodarce narodowej Ukrainy. // Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Turystyka uzdrowiskowa stan I perspektywy". Gdansk, 8-9 pazdziernika.- 2009.- P.1-3
 20. Андріюк Л.В. Можливості постізометричної анальгезуючої релаксації (аутомобілізації) в лікуванні міалгій плечового поясу. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Лікування та реабілітації больових синдромів». 13–14 квітня 2012 р., Трускавець.- С. 57-59.
 21. Андріюк Л.В., Мацко Н.В., Якимович В.В. Порівняльна ефективність різних методів терапії вертеброгенного пекталгічного. // Матеріали наукового симпозіуму «Нетрадиційні методи лікування з позицій доказової медицини. Фітотерапія. Часопис – 10 років». 15–16 березня 2012 р., Киїів.- С. 7-8.
 22. Магулка І.В., Андріюк Л.В. Деякі біохімічні критерії прогнозування наслідку геморагічного інсульту. // Експериментальна клінічна фізіологія і біохімія 2011, №4.- С. 90-95.
 23. Андріюк Л.В., Магулка І.В. Використання аутомобілізації в лікуванні гострих вертеброгенних больових синдромів. // Вісник наукових досліджень.– 2012, №4.- С. 107-110.
 24. Грабоус О.В. Діагностика та лікування клімактеричного синдрому в жінок з артеріальною гіпертензією // Здоровье женщины. – 2011. – №9 (65). – С. 60 – 64.
 25. Грабоус О.В. Діагностика та лікування постоваріоектомічного синдрому у жінок з артеріальною гіпертензією // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – №1. – C. 86-91.
 26. Зав’ялова О.Р. «Застосування вуглекислого газу в медичній реабілітації» // Медична гідрологія та реабілітація// Т. 9 №1, 2011 р. С. 73-84.
 27. Величко Л.М., Романський Р.Ю., Яремчук Я.М. та ін. «Варіанти динаміки імунорегуляторного індексу та супутні зміни показників імунітету під впливом біоактивної води «Нафтуся» у жінок з хронічною уро-генікологічною патологією» // Медична гідрологія та реабілітація// Т. 9 №3, 2011 р. С. 14-17.
 28. Круглій Ю.З. та ін.. «Супутні зміни ендокринного статусу за різних варіантів стреслімітуючої дії води «Нафтусі» // Медична гідрологія та реабілітація// Т 10 №2 2012 р.
 29. Величко Л.М., Тимочко О.Б., Горковенко Н.Л. та ін.. «Супутні зміни тифоїдного статусу за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на рівень тестостерону у жінок» // Медична гідрологія та реабілітація // Т. 10 №1 2012 р.- С. 76-79.
 30. Величко Л.М., Тимочко О.Б., Угрин М.Р. та ін.. «Нейро-гормональний механізм поліваріантної дії бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність» // Медична гідрологія та реабілітація// Т. 9 №4, 2011 р. С. 39-45.
 31. Андріюк Л.В. Мануальна краніотерапія в лікуванні цефалгій / Л.В. Андріюк, В.В. Якимович, І.Й. Пилипчук // Журнал: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2013. – 1(18). – С.164-165.
 32. Величко Л.М. Супутні зміни тифоїдного статусу за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на рівень тестостерону у жінок / Величко Л.М., Тимочко О.Б., Горковенко Н.Л. та інші // Медична гідрологія та реабілітація Т. 10, №1, 2012. – С. 58-64.
 33. Зав’ялова О.Р. Досвід застосування фанго-парафіну фірми Шпіцнер на курорті Трускавець / О.Р. Зав’ялова // Журнал «Фізіотерапія та реабілітація», №4 (21) 2012. – С. 6-7.
 34. Магулка І.В. Поетапна реабілітація пацієнтів з наслідками перенесеного внутрішньо мозкового крововиливу/ І.В. Магулка // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – 1(18). – С.93-95.
 35. Семенова С.В Альтернативні підходи до вирішення проблем хронічного некаменевого холециститу / С.В. Семенова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – 1(18). – С.128-130.
 36. Задорожна Б.В. Клініко-біохімічні зіставлення при астенічному синдромі у віддалений період черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Український медичний часопис. – 2012. - №3 (89). – С. 104-106.
 37. Задорожна Б.В. Клініко-допплєрографічні співставлення при кірково-вогнищевому синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Клінічна та експериментальна патологія. - 2012. - Т.XI, №4 (42). - С. 56-58.
 38. Задорожна Б.В. Особливості церебральної гемодинаміки при астенічному синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Клінічна та експериментальна патологія. - 2012. - Т.XI, №4 (42). - С. 59-61.
 39. Задорожна Б.В. Гемодинамічні розлади при ліквородинамічному синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Буковинський медичний вісник. – Т. 16. - №4 (64). - 2012. - С. 71-73.
 40. Задорожна Б.В. Нуклеїнові кислоти при струсі головного мозку / Б.В. Задорожна // Буковинський медичний вісник. – Т. 16. - №4 (64). - 2012. - С. 74-76.
 41. Задорожна Б.В. Клініко-параклінічні особливості кірково-вогнищевого синдрому віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Практична медицина. – 2012. - № 3 (XVIII). – С 117-121.
 42. Задорожна Б.В. Особливості психоемоційних змін при психоорганічному синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Acta medica leopolensia. – 2012. – Vol. XVIII, N4. - С. 16-21.
 43. Задорожна Б.В. Клініко-допплєрографічні співставлення при синдромі вегето-судинної дистонії віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Буковинський медичний вісник. – Т. 17. - №. 1 (65) - 2013. - С. 31-33.
 44. Задорожний А.М. Біоелектрична активність головного мозку у хворих з печінковою енцефалопатією за вислідами електроенцефалографії / А.М. Задорожний, А.В. Паєнок, В.М. Шевага, Б.В. Задорожна // Acta medica leopolensia. – 2013. – Vol. XIX, № 1. - С. 4-7.
 45. Задорожна Б.В. Деякі клініко-параклінічні особливості астенічного синдрому у віддалений період черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Український медичний часопис. – 2013. - №3 (95). – С. 155-156.
 46. Задорожна Б.В. Клініко-параклінічні особливості віддалених наслідків легкої черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Клінічна та експериментальна патологія. - 2013. - Т.XII, № 2 (44). - С. 79-82.
 47. Семенова С.В. Вирішення проблем хронічного некаменевого холециститу / С.В. Семенова // Науково-практичний часопис «Фітотерапія» 2014. – №1.- С. 39-41.
 48. Андріюк Л.В. Ефективність застосування немедикаментозних засобів у реабілітації пацієнтів з наслідками порушення мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді / Л.В. Андріюк, І.В. Магулка // Acta Medica Leopoliеnsia. 2014 Vol XX №1.– С.5-10.
 49. Andrijuk L.V. Vliv diferencialniho uzivani mineralni vody Naftusia a jeho dopad na psychofyziologicky stav a kvalitu zivota pacientu s funkcni dyspepsii v Laznich Truskavec / L.V. Andrijuk, S.I. Fedjajevova, V.M. Jatsjuk // Eniologie cloveka №3, P 3-6. 2014.
 50. Andrijuk L.V. Komplexm rehabilitace u pacientu v produktivm'm veku, kteri prodelali hemoragickou cevni mozkovou prihodu, pomoci hirudoterapie, apiterapie a reflexni terapie / L.V. Andriyk, I.V. Magulka // Eniologie cloveka. – 2014 №2.– P 3-4.
 51. Андріюк Л.В. Реабілітаційні заходи в гострому та ранньому періоді інсульту / Л.В. Андріюк, І.В.Магулка // Науково-практичний часопис «Фітотерпія» 2014. – №3.- С.4-5.
 52. Андріюк Л.В. Клінічна ефективність натуропатичних методів реабілітації хворих з геморагічним інсультом залежно від найбільш важливих характеристик захворювання./ Л.В.Андріюк, І.В.Магулка // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – 1(22). – С.17-19.
 53. Andriyuk L.V. Zastosowanie terapii manualnej w lecheniu skolioz funkcjonalnych u dzieci / L.V.Andriyuk // Rehabilitacja w praktyce –2015 № 3 P. 58-61.
 54. Andriyk L.V. Porovnavani metodiky postupne rehabilitace a tradicni metodiky rehabilitace v pozdnim regeneracnim obdobi po hemoragicke cevni mozkove prihode / L.V. Andriyk, I.V. Magulka. – Eniologia cloveca. – 2015. - №4. – Р. 3-7.
 55. Andrijuk L.W Strategia stosowania niefarmakologicznych metod rehabilitacji pacjentow w okresie regeneracyjno – kompensacyjnym udaru krwotocznego // L.W. Andrijuk, I.W. Mahulka // Medycyna manyalna. – Tom 19, №1. – 2015. – 33-41.
 56. Andriyk L.V. Reflexni vakuova terapie / L.V. Andriyk, I.V., Magulka. // Eniologia cloveca. – 2015. - №5. – Р. 3-6.
 57. Labinskiy A.L. Ultramicroscopic study of hair follicles in healthy people and patiens with cerebrovascular disease / A.L. Labinskiy // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – 3 (71). – С. 37-40.
 58. Шевага В.М. Мозковий кровоплин при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому та проміжному періодах згідно даних ультразвукової допплерографії / В.М. Шевага, М.Г. Семчишин, Б.В. Задорожна // Буковинський медичний вісник. – Т. 19. - №1 (73) – 2015. – С. 142-142.
 59. Задорожна Б.В. Вміст алюмінію та свинцю в сироватці крові пацієнтів з легким та середнім ступенем тяжкості черепно-мозкової травми у гострому і проміжному періодах / Б.В. Задорожна // Acta medica leopolensia. – 2015. – Vol. XXI, № 1.– P. 9-13.
 60. AndrijukL.W. Fytoterapie - hledam, tendence, soudobй pri'stupy, moznosti / L.W. Andrijuk, I.W. Mahulka // Eniologia cloveca. – № 6.2015 – Р. 3-7.
 61. Андріюк Л.В. Лікування внутрішніх органів за допомогою методів обтискання живота / Л.В. Андріюк, Н.В. Мацко, І.В. Магулка, С.В. Семенова // Інформаційна та негентропійна медицина – №1.2015 – С. 4-5.
 62. Мацко Н.В. Методики немедикаментозної терапії в лікуванні надлишкової маси тіла і ожиріння / Н.В. Мацко // Інформаційна та негентропійна медицина – №1.2015 – С. 43-44.
 63. Семенова С.В. Гомеопатичні ліки, як енергоінформаційні лікувальні чинники. / С.В. Семенова // Інформаційна та негентропійна медицина – №1.2015 – С. 43-44.
 64. Лабінський А.Й. Комбіноване лікування дисциркуляторної енцефалопатії: гірудотерапія в поєднанні з нутріціологічними методами / А.Й Лабінський // Здобутки клінічної і експериментальної медицини № 2,3 (23). 2015 - С. 83-86.

Патенти. Інформаційні листи:

 1. Семенова С. В. Метод прогнозування важкості перебігу хронічного безкам'яного холециститу: №1 2006 р.
 2. Семенова С. В. Алгоритм оцінки динаміки хронічного захворювання згідно гомеопатичної концепції розвитку патологічного процесу: № 7 2006 р.
 3. Семенова С. В. Іридологічна карта. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 4548 від 26.10.2005 р.
 4. Семенова С. В. Спосіб енергоінформаційної діагностики та лікування хронічних захворювань. Деклараційний патент №11373 U від 13.11.2005 р. Бюл. № 12.
 5. Семенова С. В. Спосіб експрес діагностики захворювань жовчовивідних шляхів Деклараційний патент №11423 U від 15.12.2005 р. Бюл. № 12.
 6. Семенова С. В. Спосіб прогнозування тяжкості перебігу хронічного безкам'яного холециститу Деклараційний патент №15281 U від 15.06.2006 р, Бюл. № 6.
 7. Семенова С. В. Спосіб лікування хронічного безкам'яного холециститу гомеосинатрично-рефлекторним впливом через акупунктурні точки. Деклараційний патент № 16110 Г від 17.07.2006 р. Бюл. № 7.
 8. Пат.Україна, МПК А 61 Н 39/00. Спосіб комплексної поетапної реабілітації пацієнтів з наслідками перенесеного геморагічного інсульту в пізньому відновному періоді / заявник і патентовласник Л.В.Андріюк, І.В.Магулка; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – № u 2014 14139 ; заявл. 29.12.2014 ; отр. 19.03.2015.
 9. Пат.Україна, МПК А 61 Н 7/00 Спосіб лікування транзиторних ішемічних атак і профілактики мозкових інсультів за допомогою гірудо-, мануальної терапії та нутриціологічної корекції / заявник і патентовласник А.Й. Лабінський; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького – № u 2015 00303; заявл. 15.01.2015; отр. 25.05.2015.
 10. Андріюк Л.В. Комплексна поетапна реабілітації пацієнтів з наслідками перенесеного геморагічного інсульту у відновному періоді/ Л.В.Андріюк, І.В.Магулка – Київ: Укрмедпатентінформ, 2015. – №30 (Проблема "Нетрадиційні методи діагностики і лікування").