СЕМЕНОВА Світлана Василівна
асистент кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ
ім. Д. Галицького

E-mail:
тел./факс: +380 32-221-44-90


БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Навчалась в Київському медичному інституті імені академіка О.О. Богомольця в з 1976 по1982 рік за спеціальністю лікувальна справа, до 2001 року працювала лікарем-терапевтом в практичній медицині. В 1990 році пройшла навчання в університеті дружби народів імені Патріса Лумумби в м. Москва за спеціальністю іридодіагностика, гомеопатія та методика електропунктурної діагностики та лікування за методом Р. Фолля. В 2001 році одержала сертифікат спеціаліста за спеціальністю лікар народної та нетрадиційної медицини. Загальний лікувальний стаж роботи 35 р., стаж за спеціальністю «терапія» - 35 р., стаж за спеціальністю лікаря з нетрадиційної медицини 25 р.. Атестована ЦАК МОЗ на «вищу» кваліфікаційну категорію за спеціальністю «терапія» та вищу категорію за спеціальністю «народна та нетрадиційна медицина», член асоціації гомеопатів України, асоціації інтерністів України, біологічного товариства, асоціації лікарв народної та нетрадиційної медицини.

На кафедрі викладаю та займаюсь розробками методів нетрадиційної медицини за напрямками гомеопатія, іридодіагностика, методика Фолля. Проводжу практичні та семінарські заняття з лікарями-слухачами циклу спеціалізації «Народна і нетрадиційна медицина», передатестаційних циклів «Народна і нетрадиційна медицина», «Рефлексотерапія», «Фізіотерапія», ТУ «Нетрадиційна медицина в сімейній практиці», з лікарями-слухачами на виїзних циклах, з лікарями-інтернами різних спеціальностей, студентами елективних циклів різних факультетів згідно з розкладом.

Разом з співробітниками кафедри підготувала методичні рекомендації та навчальний посібник по фітотерапії для стоматологів. Також оновила програму для СПЕЦ для «народної та нетрадиційної медицини». Разом з співробітниками кафедри оновила програму для елективного циклу «Основи гомеопатії». приймала участь, згідно наказу МОЗ України, в розробці навчального плану та уніфікованої програми циклів ПАЦ і СПЕЦ «Народна і нетрадиційна медицина». В складі робочої групи розробила методичні вказівки до практичних і семінарських занять до циклів СПЕЦ і ПАЦ «Народна і нетрадиційна медицина», СПЕЦ і ПАЦ «Рефлексотерапія», СПЕЦ «Фізіотерапія», які були надруковані типографським способом. Підготувала до затвердження на методичній комісії ФПДО робочі навчальні програми до циклів СПЕЦ і ПАЦ «Рефлексотерапія», ПАЦ «Народна і нетрадиційна медицина». Написала розділ в навчальний посібник «Вибрані методи немедикаментозного лікування» (2009). Приймала участь в написанні навчально – методичного посібника з самостійної роботи для лікарів – слухачів циклу СП і ПАЦ «Народна і нетрадиційна медицина» «Немедикаментозні методи лікування» (2011).

На кафедрі виконувала обов’язки відповідальної з лікувальної роботи. На даний час відповідальна за виховну та профспілкову роботу.

Є автором 150 друкованих робіт, із них: 4 патенти на винахід, 1 авторське свідоцтво на твір, 2 інформаційних листи та 4 інформаційні нововведення МОЗ України.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Посібники:

  1. Бабич В. І., Лабінський А. Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В. Сімейна медицина: нетрадиційні методи в практиці сімейного лікаря. – Київ, 2005 р. – 356 с.
  2. Андріюк Л.В., Грабоус О.В., Лабінський А.Й., Мацко Н.В. Вибрані методи немедикаментозного лікування. Снятин, Прут-Принт. – 2009. – 114 с.
  3. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Величко Л.М., Радзієвська І.О., Семенова С. В. , Грабоус О. В., Яцюк В. М., Зав’ялова О.Р., Магулка І.В., Круглій Ю.З., Мацьків І.Д. Фізіотерапія. Львів, Папуга. – 2011 р. – 532 с.
  4. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В. , Грабоус О. В., Яцюк В. М., Магулка І.В., Пелішенко К.О., Довбняк О.Ф. Немедикаментозні методи лікування». Львів, Папуга. – 2011. – 298 с.
  5. Народна і нетрадиційна медицина. Навчально-методичний посібник / Л.В. Андріюк, Т.П. Гарник, Я.Л. Грицак, С. Шкляр, О. Коваленко, Н.В. Мацко, А.Й. Лабінський, С.І. Федяєва, О.В. Грабоус, С.В. Семенова, І.В. Магулка, О.Р. Зав’ялова, В.М. Яцюк «Папуга»Львів, 2015, 484 с.

 

Методичні вказівки для практичних і семінарських занять:

  1. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О.В., Яцюк В.М. Методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2008. – 27 с.
  2. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Нетрадиційна медицина. Методичні розробки для проведення практичних та семінарських занять з лікарями-слухачами циклу тематичного удосконалення. Дрогобич, Вимір. – 2009. – 136 с. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для лікарів-провізорів з суміжної дисципліни «Народна і нетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2009. – 190 с. Андріюк Л.В., Лабінський А.Й., Мацко Н. В., Семенова С. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять для лікарів-провізорів з суміжної дисципліни «Народна інетрадиційна медицина». Дрогобич, Вимір. – 2009. – 51 с.

 

Патенти. Інформаційні листи:

  1. Пат.11378 Україна, МПК А61В5/04,А61К33/00, А61К35/00.Спосіб енергеінформаційної діагностики та корекції гомеопатичними препаратами хронічних захворювань/С.В.Семнова /UА/.-2005 06556; Заявлено04.07.05; Опубл.15.12.05, бюл.№12
  2. Пат.11423 Україна МПКА61В10/00 Спосіб експрес захворювань жовчовивідних шляхів та жовчного міхура/С.В.Семенова/ UA/.-2005 06777;Заявлено11.07.05;Опубл. 15.12.05,Бюл №12