НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі проводиться післядипломне навчання лікарів з напрямків: «Мануальна терапія», «Рефлексотерапія». «Народна і нетрадиційна медицина», «Фізіотерапія», «Терапія», «Дієтологія», «Гастроентерологія» – спеціалізація, передатестаційне вдосконалення.

Тематичні цикли: «Мануальна терапія для невропатологів, травматологів, лікарів ЛФК, рефлексотерапевтів, терапевтів», «Нетрадиційна медицина в терапії і неврології для терапевтів та неврологів», «Застосування преформованих фізичних факторів при патології внутрішніх органів для фізіотерапевтів і терапевтів», «Сучасні аспекти гастроентерології для гастроентерологів» та госпрозрахунковий передатестаційний цикл у м. Трускавці для лікарів санаторно-курортних установ, а також тематичні цикли: гомеопатія, су-джок, гірудотерапія, апітерапія, електропунктурна діагностика по Фолю, Накатані в м. Львові.

Колективом кафедри видані методичні розробки для проведення практичних та семінарських занять з лікарями-слухачами циклів спеціалізації «Народна і нетрадиційна медицина» та «Рефлексотерапія» циклу тематичного удосконалення «Мануальна рефлексотерапія вертеброгенної патології», передатестанійного циклу «Рефлексотерапія».

За наказом МОЗ України кафедра взяла участь в розробці програми та навчального плану циклу СП «Народна і нетрадиційна медицина», а також циклу ПАЦ «Народна і нетрадиційна медицина».

Підготовка фахівців проводиться згідно календарних планів циклів і включає: лекції, практичні і семінарські заняття. Цикл спеціалізації «Рефлексотерапія» проводиться з метою навчити лікарів-слухачів з теоретичних основ рефлексотерапії і навиків голковколювання, мікроголкотерапії, цзю-терапії, су-джок терапії, скальптерапії, аурікулотерапії та ін.

Під час циклу застосовують наступні форми контролю засвоєння матеріалу:

  1. Усне опитування після кожної теми (контрольні питання та напрямки дискусії подаються в кожній методичній розробці теми).
  2. Письмове опитування по програмах базового та вихідного контролю.
  3. Клінічний розбір хворих, перевірка практичних навичок.
  4. Аналіз клінічних даних хворих, вміння провести обстеження хворого, поставити діагноз і співставити його з класичним акупунктурним діагнозом.
  5. Розв’язування ситуаційних задач, тестовий контроль вихідного і вхідного рівня по кожній темі.
  6. Екзамен.
Передатестаційний цикл «Рефлексотерапія» проводиться з метою визначення рівня знань та умінь лікарів-слухачів і ознайомлення їх з найновішими досягненнями і сучасними теоріями рефлексотерапії та підготовки лікарів до атестації на відповідну кваліфікаційну категорію. Для перевірки знань проводиться базовий та заключний комп’ютерний контроль. Лікарям-слухачам, які успішно здали іспит, видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

Головною метою циклу спеціалізації «Народна та нетрадиційна медицина» є навчання та підготовка лікарів теоретичним основам народної та нетрадиційної медицини та оволодіння основними методиками для використання їх у лікарській практиці. Цикл містить 7 курсів: рефлексотерапія, мануальна терапія, електропунктурна діагностика та інформотерапія, су-джок терапія, гірудотерапія (бделотерапія), апітерапія, іридодіагностика, гомеопатія, фітотерапія, ароматерапія, нутриціологія, аюрведа. Після проходження кожного курсу передбачений комп’ютерний контроль знань. Для перевірки знань проводиться базовий та заключний комп’ютерний контроль знань з використанням спеціальної програми. Лікарям-сухачам, які успішно склали іспит, видається сертифікат спеціаліста-лікаря з народної та нетрадиційної медицини.

Головною метою передатестаційного циклу «Народна та нетрадиційна медицина» є поглиблення знань лікарів з народної та нетрадиційної медицини і оволодіння навиками та методиками для використання їх у лікарській практиці, а також підготовка їх до атестації на відповідну кваліфікаційну категорію. Для перевірки знань проводиться базовий та заключний комп’ютерний контроль знань. Лікарям-сухачам, які успішно склали іспит, видається свідоцтво з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

Тематичний цикл «Мануальна терапія» проводиться з метою сформувати у лікарів сучасні знання про застосування мануальної терапії в лікуванні вертеброневрологічних хворих та навчити лікарів-слухачів правильно визначати роль та місце мануальної терапії при лікуванні вертеброневрологічної патології.

Потреба викладання курсу ТУ «Нетрадиційна медицина» є актуальною для всіх спеціальностей медичного фаху, а особливо для терапевтів та неврологів, адже переважна більшість хворих з різноманітними постмедикаментозними ускладненнями припадає саме на них.

Навчання інтернів зі спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина» проводиться з метою ознайомлення інтернів з напрямками народної і нетрадиційної медицини, зокрема з мануальною та рефлексотерапією, фітотерапією, гомеопатією, іридодіагностикою, апі-, гірудотерапією для поглиблення медичного рівня знань в галузі народної та нетрадиційної медицини. Після закінчення циклу і успішного написання тестів виставляється оцінка у відомість.

В Трускавці проводяться цикли спеціалізації : «Гастроентерологія», «Дієтологія» і передатестаційні цикли «Фізіотерапія», «Гастроентерологія», «Дієтологія».

Всі цикли проводяться згідно календарних планів, метою яких є навчити лікарів – слухачів основам гастроентерології і дієтології, а також ознайомлення їх з сучасними досягненнями медицини по даних напрямках.

Практичні заняття проводяться на клінічних базах кафедри, якими є санаторії «Молдова», «Світязь», а також санаторії ПрАТ «Трускавецькурорт» «Кристал», «Алмаз», «Весна», реабілітаційний центр «МедПалас».

Лікарі – слухачі мають можливість ознайомитись з сучасними методиками кліматотерапії, яка включає лікування кліматом і грязями Мертвого моря та кліматом соляних шахт.