ЗАДОРОЖНА Божена Володимирівна
доктор медичних наук
професор кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ ім. Д. Галицького,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності неврологія,
куратор неврологічного відділення клінічної 8 міської лікарні м. Львова.

E-mail:
тел./факс: +380 32 221-44-90


БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

    Народилася 13 квітня 1976 року.

    На кафедрі реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО проводить практичні, семінарські заняття та читає лекції лікарям – інтернам зі спеціальності «Медицина невідкладних станів», «Невідкладні стани в неврології» та неврологічний блок, який включає наступні цикли тематичного удосконалення:

 • Діагностика неврологічної патології при захворюваннях внутрішніх органів (соматоневрологія) для сімейних лікарів;
 • Діагностика та лікування інфекційних та інфекційно-алергічних захворювань нервової системи для невропатологів, нейрохірургів;
 • Протокольний підхід щодо надання медичної допомоги хворим на неврологічні захворювання для невропатологів;
 • Сучасні погляди на проблему болю в неврології для невропатологів, нейрохірургів, терапевтів та сімейних лікарів;
 • Критерії діагностики і тактика ведення хворих з токсичними ураженнями нервової системи для невропатологів, нейрохірургів.

    Закінчила з відзнакою Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю “Лікувальна справа” (1999).

    Працювала: санітарка Львівського ЛРЦ (1991-1992), лікар-інтерн з неврології КЛЛЗ (1999 - 2000), невропатолог відділу відновного лікування, неврологічного відділу Радехівської ЦРЛ (2000), клінічний ординатор зі спеціальності “Неврологія” Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького (2000-2002), невропатолог неврологічного відділення для хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу КМК ЛШМД (2002), аспірант зі спеціальності “Нервові хвороби” Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького (2002-2005), асистент (2003), доцент (2008) кафедри невропатології та нейрохірургії ФПДО, професор (2015) кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО (по теперішній час).

    Напрями наукових досліджень: вивчення патогенезу та клінічних проявів віддалених наслідків черепно-мозкової травми, періодів травматичної хвороби головного мозку з впровадженням нових способів їх профілактики і диференційного лікування.

    Автор 125 наукових праць, серед них 1 довідник, 1 посібник та 1 підручник з грифом МОН України, 4 патенти, 4 раціоналізаторські пропозиції, 1 інформаційний лист, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Основні праці: Справочник невропатолога и нейрохирурга (довідник). Київ, 2003 (співавт.); Клініко-параклінічні характеристики гострого і проміжного періодів легкої черепно-мозкової травми (канд. дис.). Львів, 2004; Невропатологія (посібник з грифом МОН України). Київ, 2009 (співавт.); Нейрохірургія (підручник з грифом МОН України). Львів, 2010 (співавт.); Травматична хвороба головного мозку (віддалений період черепно-мозкової травми): клініко-біохімічні аспекти, профілактика, лікування (докт. дис.). Львів, 2012.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні роки)

Методичні вказівки для практичних і семінарських занять:

 1. Сучасні погляди на проблему болю в неврології. Б.В. Задорожна, В.М. Шевага, О.Є. Січкоріз / Практичні заняття. Методичні рекомендації для курсантів факультетів післядипломної освіти вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня. Львів, 2015. – 81 с.
 2. Діагностика неврологічної патології при захворюваннях внутрішнії органів (соматоневрологія) / Б.В. Задорожна, В.М. Шевага, О.Є. Січкоріз // Практичні заняття. Методичні рекомендації для курсантів факультетів післядипломної освіти вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня. –Львів, 2015. – 62 с.

Вибрані статті:

 1. Задорожна Б.В. Клініко-біохімічні зіставлення при астенічному синдромі у віддалений період черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Український медичний часопис. – 2012. - №3 (89). – С. 104-106.
 2. Задорожна Б.В. Клініко-допплєрографічні співставлення при кірково-вогнищевому синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Клінічна та експериментальна патологія. - 2012. - Т.XI, №4 (42). - С. 56-58.
 3. Задорожна Б.В. Особливості церебральної гемодинаміки при астенічному синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Клінічна та експериментальна патологія. - 2012. - Т.XI, №4 (42). - С. 59-61.
 4. Задорожна Б.В. Гемодинамічні розлади при ліквородинамічному синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Буковинський медичний вісник. – Т. 16. - №4 (64). - 2012. - С. 71-73.
 5. Задорожна Б.В. Нуклеїнові кислоти при струсі головного мозку / Б.В. Задорожна // Буковинський медичний вісник. – Т. 16. - №4 (64). - 2012. - С. 74-76.
 6. Задорожна Б.В. Клініко-параклінічні особливості кірково-вогнищевого синдрому віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Практична медицина. – 2012. - № 3 (XVIII). – С 117-121.
 7. Задорожна Б.В. Особливості психоемоційних змін при психоорганічному синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Acta medica leopolensia. – 2012. – Vol. XVIII, N4. - С. 16-21.
 8. Задорожна Б.В. Клініко-допплєрографічні співставлення при синдромі вегето-судинної дистонії віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Буковинський медичний вісник. – Т. 17. - №. 1 (65) - 2013. - С. 31-33.
 9. Задорожний А.М. Біоелектрична активність головного мозку у хворих з печінковою енцефалопатією за вислідами електроенцефалографії / А.М. Задорожний, А.В. Паєнок, В.М. Шевага, Б.В. Задорожна // Acta medica leopolensia. – 2013. – Vol. XIX, № 1. - С. 4-7.
 10. Задорожна Б.В. Деякі клініко-параклінічні особливості астенічного синдрому у віддалений період черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Український медичний часопис. – 2013. - №3 (95). – С. 155-156.
 11. Задорожна Б.В. Клініко-параклінічні особливості віддалених наслідків легкої черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна // Клінічна та експериментальна патологія. - 2013. - Т.XII, № 2 (44). - С. 79-82.
 12. Задорожна Б.В. Вміст алюмінію та свинцю в сироватці крові пацієнтів з легким та середнім ступенем тяжкості черепно-мозкової травми у гострому і проміжному періодах / Б.В. Задорожна // Acta medica leopolensia. – 2015. – Vol. XXI, № 1.– P. 9-13.